ما در سراسر جهان کار می کنیم

ما کالاهای شما را به سراسر دنیا حمل می کنیم

ما همچنین دارای سابقه کار طولانی با کشورهای زیر هستیم که می توانید از آنها بهره مند شوید.


ایرانافغانستانارمنستانآذربایجانعراققزاقستانتاجیکستانترکمنستانازبکستانOffice Hamburg / Germany

Liebigstraße 2-20, Haus 15

22113 Hamburg - Germany

contact

E-Mail:

info@abm-spedition.com

Tel.: 0049-40-33 85 11

Fax: 0049-40-33 85 12

Inhalte von Powr.io werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell und Marketing), um den Cookie-Richtlinien von Powr.io zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung.